De Fang OUYANG 歐陽德方

Associate Professor

10 representative publications in recent 3 years

 1. Jie Dong, Zheng Wu, Huanle Xu, and Defang Ouyang*. FormulationAI: a novel web-based platform for drug formulation design driven by artificial intelligence. Briefings in Bioinformatics, 2024, 25(1): bbad419;
 2. Run Han, Zhuyifan Ye, Yunsen Zhang, Yaxin Cheng, Ying Zheng, and Defang Ouyang*. Predicting liposome formulations by the integrated machine learning and molecular modeling approaches. Asian Journal of Pharmaceutical Sciences, 2023 18, (3): 100811;
 3. Nannan Wang, Yunsen Zhang, Wei Wang, Zhuyifan Ye, Hongyu Chen, Guanghui Hu, and Defang Ouyang*. How can machine learning and multiscale modeling benefit ocular drug development? Advanced Drug Delivery Reviews, 2023: 114772;
 4. Wei Wang, Shuo Feng, Zhuyifan Ye, Hanlu Gao, Jinzhong Lin, Defang Ouyang*. Prediction of lipid nanoparticles for mRNA vaccines by the machine learning algorithm, Acta Pharmaceutica Sinica B, 2022, 12 (6), 2950-2962;
 5. Haoshi Gao, Stanislav Kan, Zhuyifan Ye, et al. Development of in silico methodology for siRNA lipid nanoparticle formulations. Chemical Engineering Journal, 2022, 442: 136310;
 6. Wang, Wei, Defang Ouyang*. Opportunities and challenges of physiologically based pharmacokinetic modeling in drug delivery. Drug Discovery Today, 2022, 27(8): 2100-2120;
 7. Wei Wang, Zhuyifan Ye, Hanlu Gao, Defang Ouyang*. Computational pharmaceutics-A new paradigm of drug delivery. Journal of Controlled Release. 2021, 338, 119-136;
 8. Haoshi Gao, Haoyue Jia, Jie Dong, Xinggang Yang, Haifeng Li, Defang Ouyang*. Integrated in silico formulation design of self-emulsifying drug delivery systems. Acta Pharmaceutica Sinica B, 2021, 11(11), 3585-3594;
 9. Haoshi Gao, Yan Su, Wei Wang, Wei Xiong, Xiyang Sun, Yuanhui Ji, Hua Yu, Haifeng Li, and Defang Ouyang*. Integrated computer-aided formulation design: A case study of andrographolide/cyclodextrin ternary formulation. Asian Journal of Pharmaceutical Sciences 2021,16(4): 494-507;
 10. Yuan He, Zhuyifan Ye, Xinyang Liu, Hai-Feng Li, Ying Zheng, Defang Ouyang*. Can machine learning predict drug nanocrystals? Journal of Controlled Release, 2020, 322, 274-285; (Cover page)
 • Fellow of the Higher Education Academy (UK);
 • Associate editor of “Drug Delivery and Translational Research”;
 • Editorial board of “Asian Journal of Pharmaceutical Sciences” and “Pharmaceutical Research”;
 • Scientific Advisor of “Journal of Pharmaceutical Sciences”;
 • Grant reviewer of BBSRC (UK), French National Research Agency (ANR), Canada First Research Excellence Fund, and National Science Centre Poland;
 • Reviewer of over 20 SCI journals;
 • Computational Pharmacy Society (CPS)
 • American Chemical Society (ACS)
 • Asian Association of Schools of Pharmacy (AASP)