Chair Professor

NameEmail (@um.edu.mo)TelOfficeConsultation HourAcademic Unit
Yi-Tao WANGYTWang8822-4691N22-1050Tue: 16:30-17:30
Thu: 16:30-17:30
Primary Unit: ICMS
Academic Home: FHS | Department of Pharmaceutical Sciences

Distinguished Professor

NameEmail (@um.edu.mo)TelOfficeConsultation HourAcademic Unit
Xin CHENXChen8822-4513N22-1051 Wed:16:00-17:00
Thu: 09:00-10:10
Primary Unit: ICMS
Academic Home: FHS | Department of Pharmaceutical Sciences
Simon, Ming-Yuen LEESimonLee8822-4695N22-7003Tue: 09:00-10:00
Wed: 09:00-10:00
Primary Unit: ICMS
Academic Home: FHS | Department of Pharmaceutical Sciences
Shao-Ping LISPLi8822-4692N22-6008Wed:11:00-12:00
Thu: 11:00-12:00
Primary Unit: ICMS
Academic Home: FHS | Department of Pharmaceutical Sciences

Professor

NameEmail (@um.edu.mo)TelOfficeConsultation HourAcademic Unit
Xiu-Ping CHEN XPChen8822-4679N22-5002A
Mon: 10:00-11:00
Tue: 10:00-11:00
Primary Unit: ICMS
Academic Home: FHS | Department of Pharmaceutical Sciences
Hao HUHaoHu8822-8538E12-1050
Tue: 11:00~12:00,
Wed:11:00~12:00
Primary Unit: ICMS
Academic Home: FHS | Department of Health and Medicinal Administration
Duncan, Chung-Hang LEUNGDuncanLeung8822-4688N22-7037
Tue: 11:00~12:00,
Thu: 11:00~12:00
Primary Unit: ICMS
Academic Home: FHS | Department of Biomedical Sciences
Huan-Xing SUHuanxingSu8822-8518N22-7013
Tue: 11:00~12:00,
Wed:11:00~12:00
Primary Unit: ICMS
Academic Home: FHS | Department of Pharmaceutical Sciences
Ru YANRuYan8822-4682N22-7011
Tue: 11:00~12:00,
Wed:11:00~12:00
Primary Unit: ICMS
Academic Home: FHS | Department of Pharmaceutical Sciences
Ying ZHENGYZheng8822-4687N22-6010
Mon: 10:00~12:00,
Wed: 10:00~12:00
Primary Unit: ICMS
Academic Home: FHS | Department of Pharmaceutical Sciences

Associate Professor

NameEmail (@um.edu.mo)TelOfficeConsultation HourAcademic Unit
Ying BIAN BianYing 8822-8537 E12-1048
Wed: 11:00-12:00
Thu: 11:00-12:00
Primary Unit: ICMS
Academic Home: FHS | Department of Public Health and Medicinal Administration
Ging CHAN
 GChan 8822-4627 E12-1039
Wed: 11:00-12:00
Thu: 11:00-12:00
Primary Unit: ICMS
Academic Home: FHS | Department of Public Health and Medicinal Administration
Mei-Wan CHEN MWChen 8822-4675 N22-6012
Tue: 10:00-11:00
Wed: 10:00-11:00
Primary Unit: ICMS
Academic Home: FHS | Department of Pharmaceutical Sciences
Cheng-Wei HE ChengweiHe 8822-8516 N22-5006A
Mon: 10:00-11:00
Tue: 10:00-11:00
Primary Unit: ICMS
Academic Home: FHS | Department of Pharmaceutical Sciences
Maggie, Pui-Man HOI MagHoi 8822-4876 N22-7012
Tue: 11:00-12:00
Thu: 11:00-12:00
Primary Unit: ICMS
Academic Home: FHS | Department of Pharmaceutical Sciences
Yuan-Jia HU YuanjiaHu 8822-8507 E12-1049
Wed: 16:00-17:00
Thu: 16:00-17:00
Primary Unit: ICMS
Academic Home: FHS | Department of Public Health and Medicinal Administration
Peng LI PengLi 8822-4874 N22-1039
Tue: 10:00-11:00
Wed: 10:00-11:00
Primary Unit: ICMS
Academic Home: FHS | Department of Pharmaceutical Sciences
Li-Gen LIN LigenL 8822-8041 N22-6044
Tue: 14:00-17:00
Thu: 14:00-17:00
Primary Unit: ICMS
Academic Home: FHS | Department of Pharmaceutical Sciences
Jia-Hong LU JiahongLu 8822-4508 N22-5010A
Tue: 14:00-16:00
Wed: 14:00-16:00
Primary Unit: ICMS
Academic Home: FHS | Department of Pharmaceutical Sciences
Jin-Jian LU JinjianLu 8822-4674 N22-5005A
Mon: 15:00-16:00
Tue: 09:00-10:00
Primary Unit: ICMS
Academic Home: FHS | Department of Pharmaceutical Sciences
De-Fang OUYANG DefangOuyang 8822-4514 E12-1041
Tue: 09:00-10:00
Thu: 16:00-17:00
Primary Unit: ICMS
Academic Home: FHS | Department of Public Health and Medicinal Administration
Jian-Bo WAN JBWan 8822-4680 N22-6034 Tue: 10:00~18:00
Wed: 10:00~18:00
Thu: 10:00~18:00
Primary Unit: ICMS
Academic Home: FHS | Department of Pharmaceutical Sciences
Chun-Ming WANG CMWang 8822-4696 N22-6011
Tue: 10:00-11:00
Wed: 10:00-11:00
Primary Unit: ICMS
Academic Home: FHS | Department of Pharmaceutical Sciences
Emily, Ying WANG EmilyYWang 8822-4673 N22-7010
Mon: 16:00-17:00
Tue: 16:00-17:00
Primary Unit: ICMS
Academic Home: FHS | Department of Pharmaceutical Sciences
Rui-Bing WANG RWang 8822-4689 N22-8009
Tue: 09:00-10:00
Thu: 09:00-10:00
Primary Unit: ICMS
Academic Home: FHS | Department of Pharmaceutical Sciences
Qing-Wen ZHANG QWZhang 8822-4879 N22-6040
Tue: 10:00-12:00
Wed: 10:00-12:00
Primary Unit: ICMS
Academic Home: FHS | Department of Pharmaceutical Sciences
Jing ZHAO JingZhao 8822-4873 N22-2054
Wed: 16:00-17:00
Thu: 16:00-17:00
Primary Unit: ICMS
Academic Home: FHS | Department of Pharmaceutical Sciences

Assistant Professor

NameEmail (@um.edu.mo)TelOfficeConsultation HourAcademic Unit
Anna, Wai-San CHEANG AnnaCheang 8822-4914 N22-5008A
Primary Unit: ICMS
Academic Home: FHS | Department of Pharmaceutical Sciences
Cheong-Meng CHONG CMChong 8822-4512 N22-7014Tue: 16:30-17:30
Thu: 16:30-17:30
Primary Unit: ICMS
Academic Home: FHS | Department of Biomedical Sciences
Xiao-Jia CHEN XiaojiaChen 8822-4915 N22-6007
Tue: 10:00-11:00
Wed: 10:00-11:00
Primary Unit: ICMS
Academic Home: FHS | Department of Pharmaceutical Sciences
Carolina, Oi Lam UNG CarolinaUng 8822-4672 E12-1046
Mon: 09:00-12:00
Wed: 09:00-12:00
Primary Unit: ICMS
Academic Home: FHS | Department of Public Health and Medicinal Administration
Sheng Peng WANG SWang 8822-8559 N22-1010
Primary Unit: ICMS
Academic Home: FHS | Department of Pharmaceutical Sciences
Hua YU  BCAlecYu 8822-8540 N22-8008
Wed: 16:00-17:00
Thu: 16:00-17:00
Primary Unit: ICMS
Academic Home: FHS | Department of Pharmaceutical Sciences
Yong Hua ZHAO YonghuaZhao 8822-4877 N22-6043
Primary Unit: ICMS
Academic Home: FHS | Department of Pharmaceutical Sciences

Macau Fellow

NameEmail (@um.edu.mo)TelOfficeConsultation HourAcademic Unit
 Chon-Kit CHOUCKChou8822-8539N22-5034  Primary Unit: ICMS
Academic Home: FHS | Department of Pharmaceutical Sciences

Adjunct Chair Professor

Name
Kaixian CHEN 陳凱先
Shilin CHEN 陳士林
Yung-Chi CHENG 鄭永齊
Dean GUO 果德安
Luqi HUANG 黃璐琦
Yuqiang WANG

Adjunct Professor

Name
Zhaoxiang BIAN 卞兆祥
Jing CAI 蔡晶
Dacan CHEN 陳達燦
Qingchun HUANG 黄清春
Min LI 李敏
Chuanjian LU 盧傳堅
Aiping LYU 呂愛平
Yubo LYU 吕玉波
Zhiyu WANG 王志宇
Lai WEI 魏來
Ge ZHANG 張戈